Σε διαπραγμάτευση με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη λήψη χρηματοδότησης έως 500.000 ευρώ από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ βρίσκεται η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία Τρίκκη. 

Περισσότερα στο thessaliaeconomy.gr