Το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ (1358) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Σύμφωνα με την κατανομή στους δήμους του νομού Τρικάλων θα καλυφθούν συνολικά 27 θέσεις (Δήμος Μετεώρων 7, Πύλης 8 και Τρικκαίων 12).

Αναλυτικά:

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

Με πληροφορίες από aftodioikisi.gr